Wie zijn wij

Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Doel

Het Lighthouse is een fijne plek om te zijn, waar alles bespreekbaar is. Je bent er altijd welkom voor een kopje koffie of thee.

– Bewoner uit de wijk

De stichting heeft als doel om kinderen, jongeren en volwassen te laten groeien tot geestelijke en sociaal-emotioneel stabiele mensen die in staat zijn om hun plaats in de maatschappij in te nemen.

Wij willen daarbij naast de mensen staan, zonder onderscheid. We willen er zijn om pijn en eenzaamheid te verzachten en levensvreugde te vergroten. Dit doen we door de onderlinge verbondenheid binnen de wijk te versterken en praktische hulp te bieden:

1. Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten;

2. Het bieden van een plaats voor jong en oud waar met praktische hulp, hoop en perspectief wordt geboden. Ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand biedt de stichting een luisterend oor en goed advies.

3. Ouderen en jongeren  een rustpunt te bieden waar zij, buiten de maatschappelijke verplichtingen om, op adem kunnen komen, persoonlijke aandacht ervaren en zekerheid vinden

4. Streven naar vergroting van de sociale cohesie en bevordering van de solidariteit.

5. Het bieden van activiteiten die aansluiten bij de doelen om maatschappelijke participatie te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen.

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. In alles wat we doen gaan we uit van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons en willen we er ook onvoorwaardelijk en zonder oordeel voor de mensen zijn. Dat geeft veelal een basis van vertrouwen, openheid en goed persoonlijk contact. Soms is het gewoon een tijdje meelopen, soms is het op zoek gaan naar verdere hulpverlening.

Grondslag

Het gaat om de Liefde

Het leven is niet maakbaar en wij mensen zijn kwetsbaar. We doen ons best onze kwetsbaarheid te verbergen en te beschermen en willen leven op eigen kracht. Hierdoor verliezen we vaak de verbinding met anderen en onszelf. We ervaren dit in ons eigen leven, in onze omgeving en in de wereld. De bijbel vertelt ons dat we niet gemaakt zijn om op eigen kracht te leven. Wij zijn kwetsbaar bedoeld, zodat de liefde kan opbloeien. Tussen mensen, maar dat niet alleen: Het gaat om de liefde van onze Schepper voor Zijn schepping en van de schepping voor Hem en voor elkaar.

Onze Hoop

Dat is de hoop die wij hebben. De onvoorwaardelijke liefde van onze Schepper. Hij heeft alles gemaakt en heeft ons lief. Hij wil niets liever dan ons redden, iedereen! Wij willen onszelf redden, maar dat brengt alleen maar pijn en eenzaamheid. Daarvoor kwam Jezus, Zijn Zoon. In leven en dood bleef Hij ons trouw en bleef Hij vertrouwen op Zijn Vader. Daarmee heeft Hij voor ons herstel gebracht. Hoe dat precies werkt begrijpen we niet en dat hoeft ook niet. Dat laten we bij Hem. Wij hebben genoeg aan Zijn belofte dat iedereen die zich wil laten redden, gered wordt. Als je zoekt, zul je vinden. Als je klopt, zal jouw Schepper de deur voor je open doen. Hoe dat precies gaat is voor elk mens verschillend. God gaat wonderlijke wegen met ons en het maakt ons blij om elke keer weer te zien hoe God deuren opent die wij niet eens gezien hadden.

Wat ons drijft

Dat is wat ons drijft. Wij leven vanuit onze relatie met onze Schepper en willen Zijn liefde voor ons graag beantwoorden met onze liefde voor anderen. Wij willen als kwetsbare mensen naast andere kwetsbare mensen staan, zonder onderscheid. We willen er zijn om pijn en eenzaamheid te verzachten. In alle eenvoud en nederigheid. Het is niet ons doel om, op wat voor manier dan ook, mensen iets op te dringen om ze te “bekeren”. Dat is iets tussen God en mens. Liefde is altijd vrijwillig en laat zich niet dwingen. Wel zijn we altijd bereid om te vertellen van onze hoop, als mensen in de zoektocht van het leven daarnaar vragen. We gunnen het iedereen.

Waarden

“De leiding is leuk. Je kunt altijd een goed gesprek met ze hebben. “

– Een tiener tegen een andere tiener

Liefdevol
We verlangen ernaar om Gods liefde uit te delen aan anderen en laten ons daarbij graag inspireren door de definitie van Augustinus: Liefde is “ik wil dat jij bent”. Wij willen ons best doen om iedereen te laten stralen. Zonder onderscheid, onvoorwaardelijk en zonder oordeel. 

Genadig
Zoals wij door God geliefd zijn en van Hem genade en vergeving hebben ontvangen willen wij ook liefhebben, genadig zijn en vergeven. Ons voorbeeld is Jezus, Zijn opoffering, Zijn genade, Zijn liefde voor mensen. Vervuld met het goede nieuws van deze genadige God willen we zelf ook genadige mensen zijn: mild, open en vrij. 

Onbevangen en vrij
Een mens komt pas tot zijn/haar recht als hij/zij de vrijheid heeft om eigen keuzes te maken. Wij hebben allemaal een uniek levenspad en iedereen komt daarbij voor eigen keuzes te staan. Daarom zullen we nooit iemand onze keuzes opdringen, maar altijd onbevangen uitnodigen eigen keuzes te maken. Als onze kennis en levenservaring daarbij kan helpen zullen we die onbevangen delen. 

 

Betrokken
We willen betrokken zijn met het Waterkwartier en ook met de hele stad Zutphen en haar ‘vrede’. Liefde en betrokkenheid is het cement van de samenleving. Wij willen ons daarvoor inzetten.

Gastvrij
Bij Cornerstone zijn we gastvrij, open en uitnodigend naar iedereen. Samen delen en samen eten zijn belangrijk voor ons. We zijn zorgzaam en vriendelijk en er is echte aandacht voor elkaar. Wij geven elkaar waardering en erkenning en zoeken het goede voor elkaar. We werken in een sfeer van vertrouwen, waarin er openheid en acceptatie heerst. Op deze manier willen we een baken van licht en hoop zijn in het Waterkwartier. 

Transparant
Wij zullen altijd transparant zijn naar buurtbewoners en fondsen over onze intenties. Als er activiteiten georganiseerd worden die specifiek bedoeld zijn om mensen te vertellen over de Bijbel of over het geloof zullen we dat duidelijk aangeven. We zullen daarvoor ook alleen christelijke fondsen werven. Een voorbeeld hiervan is de Vriendenkerk die één keer per maand op zondag wordt georganiseerd.

Team

“De juf van school en jullie zijn mijn enige vrienden”.

– Somalische vrouw

Het team van Cornerstone bestaat uit een aantal vaste medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Team

Vaste medewerkers

Hallo! Mijn naam is Channe Doornbos

Vrijwilligers

Een organisatie als Cornerstone kan niet werken zonder vrijwilligers. Zij zijn de motor waar de activiteiten op draaien. Daarom zijn we zuinig op ze en willen we ze zo veel mogelijk in het hele proces betrekken. Wij vinden de vrijwilligers belangrijk en zetten hen steeds in op een plek, waar ze zich goed bij voelen. Dat kan voor de één op de voorgrond zijn. Voor de ander is dat een taak op de achtergrond.

Om aan te geven dat de inzet wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend werken we met vrijwilligerscontracten, waarin precies staat wat er van wie wordt verwacht. Daarnaast willen we de vrijwilligers intensief begeleiden, zodat ze zelf groeien in hun taak. Dit doen we door wekelijkse evaluaties, persoonlijke gesprekken en teammeetings.

Comité van aanbeveling

Pieter Zwart 

Oprichter en directeur
Bijbelschool Foundation 4 Life

“Ook dit jaar is Cornerstone weer een stageplek voor de studenten van onze 1-jarige trainingsschool. Wekelijks gaan de studenten gemotiveerd en met veel zin richting Zutphen. Ze zijn onder de indruk van het werk dat hier gebeurt en van de toewijding van de medewerkers. Daarnaast krijgen ze veel mogelijkheden om nieuwe uitdagingen aan te gaan onder de begeleiding van het Cornerstone-team. Cornerstone is een prachtig werk en we vinden het een voorrecht om hierbij betrokken te mogen zijn. “

Willem van de Deijl

Jongerenwerker Evangelie & Moslims

“Dankzij de volhardende toewijding en de innoverende creativiteit van Hans van Noort en zijn medewerkers is Cornerstone al jarenlang een inspirerend voorbeeldproject voor missionair-diaconaal tienerwerk in een multiculturele wijk.”

Lucré van Putten

Verbonden als kinderwerker aan de HGJB

Theo Visser

Oprichter en Directeur
International Chuch Plants (ICP)

“Pap, de club was echt leuk vanochtend!” Mijn jongste zoon Joshua kijkt me met glimmende ogen aan. Inmiddels leer ik Hans niet alleen van zijn werk voor Cornerstone, maar vooral ook vanuit zijn betrokkenheid bij “Leef! Rotterdam” kennen. Het is aanstekelijk om zijn liefde en betrokkenheid bij kinderen en tieners te zien. Zitten wij ’s zondags met z’n allen bij elkaar in de samenkomst en Hans is vanuit zijn hart bezig om onze kinderen veel goeds mee te geven. Heel gewoon, heel gezellig en tegelijk ook echt goed.

De unieke gaven van Hans en Ilja ben ik in het lichaam van Christus in Nederland nog niet zo vaak tegengekomen. Met hun team doen ze samen fantastisch werk in het Koninkrijk. Hartverwarmend dat u/ jij betrokken bent bij het werk van Cornerstone en daardoor een verschil maakt als partner in het leven van steeds meer jongens en meisjes die de liefde van Jezus keihard nodig hebben. Shalom!”

Ernst van Rij

Oprichter en directeur Wegwijzerkampen

De Stichting

Het bestuur van Cornerstone bestaat uit de volgende personen:

Bestuursleden:

  • Gehard Winters – voorzitter
  • Mariko van Vemde
  • Anne Jan van den Dool

In oktober 2012 is Stichting Cornerstone zijn de statuten opgemaakt bij DWR notarissen.  Hier vindt u de oprichtingsacte.

KvK nummer:  56313888 
RSIN: 8520.69.832

Lees hieronder het jaarverslag van 2019:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023

Strategisch plan CS 2024-2026

formulier publicatieplicht anbi

Privacyverklaring

 Als Cornerstone willen we heel goed met de privacy van onze bezoekers omgaan. Hier vindt u de samenvatting van onze privacyverklaring. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.