Partners

We geloven dat we dit werk niet alleen kunnen doen. Wij zijn allereerst van God afhankelijk en daarnaast hebben we ook uw steun hard nodig. Dat kan op verschillende manieren.

Ook geloven wij dat het van essentieel belang is dat we elkaar versterken in Gods Koninkrijk. Daarom willen we graag samenwerken met verschillende organisaties.

Donateur

Tegenwoordig zijn er veel organisaties waar je aan kunt geven en natuurlijk kun je dan niet aan iedereen geven. Wij moedigen iedereen aan om te geven waar zijn of haar hart ligt. We hopen dat u niet alleen aan Cornerstone een gift overmaakt, maar dat u dan ook echt betrokken bent of raakt bij dit project.

Bij het donateur worden van Cornerstone denken we vaak niet direct aan grote bedragen. Hier zijn we niet altijd toe in staat. 5 euro lijkt voor velen misschien niet veel, maar met veel keer 5 euro zijn wij in staat grote dingen te doen. Geef vanaf 5 euro per maand en help ons uit te reiken naar mensen met het levensreddende evangelie.

Wanneer je nu partner wordt van Cornerstone voor minimaal € 5,00 per maand krijg je als welkomstgeschenk het boek “Kinderen van Ismaël” gratis

 thuis gestuurd als waardering voor uw ondersteuning. We hopen dat we ook jou mogen verwelkomen als partner van Cornerstone! Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een email te sturen naar info@cornerstonezutphen.nl met als onderwerp ‘nieuwsbrief’.

Giften kunnnen overgemaakt worden op banknr. Rek: NL74 INGB 0006878219 ten name van Stichting Cornerstone Zutphen of via de donatie knop boven aan de pagina.

Stichting Cornerstone beschikt over de ANBI status van de belastingdienst. Al uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Gebed

“Ik voel dat ik op een veilige plek ben hier. Ik mag mezelf laten zien”.

– Bezoeker

Gebed is een zeer belangrijke factor binnen Cornerstone. We geloven dat God op het gebed onmogelijke dingen mogelijk maakt (Jac. 5:16).  Geef u daarom op als gebedspartner. Duit kan door een e-mail te sturen naar info@conerstonezutphen.nl.

Wij willen u graag op de hoogte houden via onze nieuwsbrief van de ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen Cornerstone. Ook staan daar diverse gebedspunten in, zodat u concreter kunt bidden.

U gebed en steun zijn waardevol voor ons! Bedankt!

Samenwerken

We geloven als Cornerstone dat we niet op een eiland leven binnen Gods Koninkrijk. We geloven dat we veel van anderen kunnen leren en dat wij weer iets kunnen toevoegen aan andere organisaties. Daarom zouden we graag met andere organisaties willen samenwerken.

Ziet u mogelijkheden om, op wat voor manier dan ook, samen te werken, of denk u dat het alleen al belangrijk is dat we elkaar als organisaties kennen, neem dan contact met ons op.

 

Bedrijven

We zouden graag een partnerschap aan willen gaan met diverse bedrijven. Dit kan op vele manieren. Enkele voorbeelden zijn:

  • door financieel sponsor te worden
  • door materiaal of diensten ter beschikking te stellen van Cornerstone
  • door met een team een dag langs te komen om je praktisch in te zetten, wat op vele manieren kan
  • door workshops aan te bieden voor de kinderen, jongeren of volwassenen. Als bakker zou u bijv. een middag met de kinderen kunnen gaan bakken.

Als u mogelijkheden ziet, zouden we u graag verwelkomen als partner.

Stichting Cornerstone beschikt over de ANBI status van de belastingdienst. Al uw giften zijn belastingaftrekbaar.

Onze jongerenactiviteiten worden medemogelijk door: Stichting het R.C. Maagdenhuis, VSB Fonds en een Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN).”