Activiteiten

In het Lighthouse organiseert Cornerstone allerlei activiteiten voor jong en oud. Wij zijn open van dinsdag tot vrijdag, dus val dan gerust even binnen voor een praatje of wat te drinken.

Kinderen

“Als mijn oudste zoon op de club is en Hans vertelt een verhaal , dan grijpt het hem heel erg aan. Door de scheiding heeft hij een vertrouwensprobleem, maar Hans is daarin heel belangrijk voor hem.”

– Moeder van drie kinderen

Een groot aantal kinderen komt uit kwetsbare gezinnen. Kwetsbaar door de afwezigheid van één van de ouders, omdat er sprake is van armoede of omdat er sprake is van een taalachterstand. In de praktijk is gebleken hoe belangrijk het is om te bouwen aan een relatie met de kinderen èn hun ouders. Op deze manier is het mogelijk om de kinderen en hun context daadwerkelijk te leren kennen en iets voor hen te betekenen.

Met de King’s Heroes Clubs willen we kinderen, zowel allochtoon als autochtoon, bekend maken met het evangelie en hen van daaruit handvatten geven voor het dagelijks leven. Daarnaast willen we kinderen de ruimte geven voor hun creativiteit.

Bij alle activiteiten staan de volgende aspecten centraal:

  • de kinderen voelen zich veilig en ervaren geborgenheid;
  • er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden zoals samenwerken, luisteren en overleggen;
  • de kinderen leren omgaan met gezag;
  • de kinderen leren respect te hebben voor elkaars culturele en religieuze achtergrond;
  • De doelgroep bestaat uit kinderen uit groep 1 t/m 8 (primair onderwijs) die woonachtig zijn in Zutphen;

  • Tijdens de activiteit wordt de kinderen verteld van de Koning. De bijbelverhalen worden verteld en de kinderen wordt geleerd wie Koning Jezus wil zijn in hun leven. Er wordt verteld dat het niet uitmaakt voor Koning Jezus of je stoer, snel of slim bent, maar dat Hij van je houdt zoals je bent. God heeft jou gemaakt en dat maakt jou een held van de Koning. Als Jezus Koning is in de levens van deze kinderen, wil Hij ze liefde en geborgenheid geven, zodat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.

Jongeren

"Echt bedankt voor je mooie woorden net.. Heeft me echt goed gedaan.."

– Een jongere (19 jaar)

Voor jongeren hebben we verschillende activiteiten. Jongeren die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof kunnen meedoen met Youth Alpha.

Jongeren die afhaken op school of werkeloos thuis zitten kunnen terecht bij de Meubelwerkplaats, een laagdrempelig project om ze te helpen weer aan de slag te gaan.

Talenthouse

"Talenthouse is echt super vet.."

– Een jongere

Toekomstperspectief
In Zutphen zijn er de nodige jongeren die in armoede leven. Deze jongeren kunnen vaak hun eigen toekomst niet goed vormgeven omdat zij geen toekomstperspectief hebben. De personen in hun omgeving zijn meestal sociaal en geestelijk niet sterk genoeg om hen aan te sturen in het opgroeien tot een verantwoordelijke en evenwichtige volwassene met visie voor de toekomst. De kans is groot dat u contact hebt met jongeren waarop dit geschetste plaatje van toepassing lijkt te zijn.

Talent Award
Als activiteit van Talenthouse en Kick off organiseren we één keer per jaar een talentenjacht voor middelbare scholieren. Bekijk www.talenthouse.nu eens.

Volwassenen

Het Lighthouse is een plek van de wijk waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er staat een bakje koffie klaar en er is gezelligheid, warme aandacht en betrokkenheid. Daarnaast proberen we waar mogelijk mensen te helpen met een luisterend oor en het invullen van formulieren.

Verder hebben we een meubelwerkplaats, kinderkledingbank en bieden we zorg na echtscheiding.

Vriendenkerk

Cornerstone is steeds meer uitgegroeid tot een levendige en dynamische community, een gemeenschap van zoekers en volgelingen van Jezus. We willen dat veel mensen de Weg naar Jezus vinden om vanuit Hem te leren leven. We zijn een gemeenschap waar mensen uit verschillende bevolkingsgroepen welkom zijn en die vrede brengt voor de breedte van de stad, waarbij er een verbinding is tussen verschillende culturen, in etnisch opzicht maar ook van verschillende lagen van de bevolking. 

We baseren dit geloof op het karakter van een genadige God, die van mensen houdt.

Sinds oktober 2015 bestaat de Vriendenkerk. Wij zijn een groep mensen die zondags bij elkaar komen. Bij ons staat vriendschap centraal; vriendschap met elkaar, maar ook met God.

We eten met elkaar, maken muziek, zingen, denken met elkaar na over het leven en wat God en Jezus daar over te zeggen heeft.

We willen geen kerk zijn voor alleen mensen die christen zijn. We willen kerk zijn voor en met mensen die de juiste weg zoeken in het leven en samen het leven willen delen en vieren. Je hoeft dus niet te geloven om te komen. Je hoeft niet mee te bidden of te zingen. Voel je gewoon thuis met vrienden, eet, lach, klets, huil, enz.

Voorlopig komen we alleen de laatste zondag van de maand bij elkaar.

Voor de kinderen is er een speciaal kinderprogramma.

Re-integratie

"Deze plek is een toevoeging aan mijn leven"

– Deelnemer van het re-integratieproject

Bij Cornerstone bieden we verschillende re-integratietrajecten aan. Na de dagopening gaan we aan de slag. Dit kan op verschillende gebieden zijn; meubelwerkplaats, administratie, schoonmaak of in onze viskraam.

We kunnen in een veilige omgeving mensen helpen om weer een dagritme te creëren, samen te werken met collega’s en (verdere) vaardigheden te leren om zo weer in het normale arbeidsproces te kunnen functioneren.