Activiteiten

In het Lighthouse organiseert Cornerstone allerlei activiteiten voor jong en oud. Wij zijn open van dinsdag tot vrijdag, dus val dan gerust even binnen voor een praatje of wat te drinken.

Kinderen

“Als mijn oudste zoon op de club is en Hans vertelt een verhaal , dan grijpt het hem heel erg aan. Door de scheiding heeft hij een vertrouwensprobleem, maar Hans is daarin heel belangrijk voor hem.”

– Moeder van drie kinderen

Een groot aantal kinderen komt uit kwetsbare gezinnen. Kwetsbaar door de afwezigheid van één van de ouders, omdat er sprake is van armoede of omdat er sprake is van een taalachterstand. In de praktijk is gebleken hoe belangrijk het is om te bouwen aan een relatie met de kinderen èn hun ouders. Op deze manier is het mogelijk om de kinderen en hun context daadwerkelijk te leren kennen en iets voor hen te betekenen.

Met de King’s Heroes Clubs willen we kinderen, zowel allochtoon als autochtoon, bekend maken met het evangelie en hen van daaruit handvatten geven voor het dagelijks leven. Daarnaast willen we kinderen de ruimte geven voor hun creativiteit.

Bij alle activiteiten staan de volgende aspecten centraal:

  • de kinderen voelen zich veilig en ervaren geborgenheid;
  • er wordt gewerkt aan sociale vaardigheden zoals samenwerken, luisteren en overleggen;
  • de kinderen leren omgaan met gezag;
  • de kinderen leren respect te hebben voor elkaars culturele en religieuze achtergrond;
  • De doelgroep bestaat uit kinderen uit groep 1 t/m 8 (primair onderwijs) die woonachtig zijn in Zutphen;

  • Tijdens de activiteit wordt de kinderen verteld van de Koning. De bijbelverhalen worden verteld en de kinderen wordt geleerd wie Koning Jezus wil zijn in hun leven. Er wordt verteld dat het niet uitmaakt voor Koning Jezus of je stoer, snel of slim bent, maar dat Hij van je houdt zoals je bent. God heeft jou gemaakt en dat maakt jou een held van de Koning. Als Jezus Koning is in de levens van deze kinderen, wil Hij ze liefde en geborgenheid geven, zodat ze kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.

Kleuters (groep 1 & 2)

Al krioelend spelen de kleuters in de woonkamer. Met 8 kleuters is dat inmiddels een krappe boel geworden in de woonkamer van het Lighthouse; de autootjes rijden tussen de poppen door, terwijl een ander kind aan tafel rustig probeert haar kleurplaat voor mama mooi in te kleuren. 

Na het spelen kruipen de kinderen met z’n allen op de banken en bij de leiding op schoot om te luisteren naar het (Bijbel)verhaal, te zingen en te kijken naar een poppenspel door één van de tieners.

Vervolgens zoeken ze allemaal een plekje bij de tafel om een mooi knutselwerkje te maken. Aan het einde gaan alle jassen weer aan en lopen ze vrolijk weer naar hun vader, moeder of grote broer en zus. Weer de wereld in, maar weer met een stukje meer van de liefde van Jezus in hun leven!

Kinderkledingbank

De laatste jaren merk je steeds meer dat ook in Nederland de armoede toeneemt. In 2010 maakte 12% van de inwoners van Nederland deel uit van een huishouden dat aangaf moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen van het besteedbare inkomen. (Bron CBS, Webmagazine, dinsdag 17 januari 2012). Er zijn steeds meer mensen die (tijdelijk) niet meer de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te zorgen. Daarom ontstaan in Nederland steeds meer voedsel- en kledingbanken.

Dit bovenstaande is de reden waarom we als Stichting Cornerstone zijn gestart met een kinderkledingbank. Zo kunnen we goede kleding verstrekken aan mensen die het hard nodig hebben en het niet kunnen betalen. Iedere vrijdagmorgen staat de kinderkledingbank open. Je bent niet alleen welkom voor de kleren, je kunt ook even binnenvallen voor een kopje koffie of een goed gesprek. We hopen dat u de weg naar het Lighthouse zult vinden!

We werken samen met scholen, Stichting Leergeld Zutphen, de Zutphense Speelgoedbank, Voedselbank en de Zutphense Uitdaging, zodat we voor allerlei situaties hulp op maat kunnen bieden.

In de woonkamer hebben wij tegelijk met de kinderkledingbank een naaiaterlier waar een vrijwilligster kleding repareert en dit aan anderen leert.

King’s Heroes Club (groep 3 t/m 8)

Deze naam verwijst naar God als Koning. Wij geloven dat God alles heeft gemaakt en dat Hij een goede Koning is. Hij heeft ook de kinderen gemaakt. Hij heeft ze mooi en uniek gemaakt en voor Hem zijn zij helden. Dat is wat we de kinderen ook door de programma’s heen willen laten merken en voelen. We willen ze meegeven dat ze waardevol zijn, mooi gemaakt en dat ze er niet voor niets zijn. Hun leven, hoe jong ze ook  zijn, heeft een doel! Ze mogen helden zijn van de Koning!  Het maakt voor Koning Jezus niet uit of je wel of niet stoer, snel of slim bent. Hij houdt van je zoals je bent. Je bent pas een held als je je vertrouwen op de Koning stelt.

Het is elke week weer een drukte van belang met 30-45 kinderen. Als de deur opengaat stormen de kinderen naar binnen naar hun “eigen” groepstafel, waar ze 3 kwartier creatief bezig zijn. We hebben al veel leuke dingen gemaakt; van appelflappen tot memoblok, van kaarten tot pennenbak. De volgende 45 minuten zingen de kinderen vol enthousiasme mee en zitten helemaal in het toneel als er op het podium van alles gebeurt.

Woonkamer

Regelmatig gebeurt het dat kinderen na schooltijd niet even rustig thuis kunnen komen; of de ouders zijn niet thuis of er is geen positieve aandacht voor ze. Daarom hebben we elke dinsdagmiddag De Woonkamer. Hier kunnen de kinderen na schooltijd wat drinken, er is ruimte om te vertellen over school, enz. Sommige kinderen gaan daarna even lekker buiten spelen, anderen doen met de leiding een spelletje, en weer anderen gaan even achter de computer zitten in het internetcafé om rustig hun huiswerk te kunnen maken. Het is de bedoeling dat ze hier even lekker positief “thuis” mogen zijn; een warme plek waar aandacht en tijd voor ze is. 

Elke vrijdagmiddag staat ons jeugdhonk weer open voor kinderen en jongeren vanaf tien jaar. Het jeugdhonk is een plek waar tijd en aandacht is voor de kinderen en jongeren. Er staat een pooltafel, Wii spelcomputer, dartbord en nog diverse spelletjes. Daarnaast is het internetcafé open. Het jeugdhonk is een plek waar ze lekker kunnen chillen met vrienden en waar een luisterend oor is van de medewerkers, die graag een relatie met de deelnemers opbouwt en er voor hun wil zijn.

Sommige middagen staan in het teken van een bepaald thema of er is dan een toernooi.

Sommige kinderen hebben thuis niet de mogelijkheid om rustig hun huiswerk te kunnen maken of ze hebben niet de beschikking over een computer. Anderen hebben weer extra hulp nodig om dingen te leren of extra Nederlandse les te krijgen, wat hun ouders ze niet kunnen geven. Daarom bieden we elke dinsdagmiddag kinderen en jongeren de gelegenheid om hun huiswerk te komen maken.

Jongeren

"Echt bedankt voor je mooie woorden net.. Heeft me echt goed gedaan.."

– Een jongere (19 jaar)

Voor jongeren hebben we verschillende activiteiten. Jongeren die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof kunnen meedoen met Youth Alpha.

Jongeren die afhaken op school of werkeloos thuis zitten kunnen terecht bij de Meubelwerkplaats, een laagdrempelig project om ze te helpen weer aan de slag te gaan.

Eens in de twee weken organiseren we op vrijdagavond een activiteit voor jongeren met veel gezelligheid, aandacht voor God en serieuze vragen, vriendschap en ontmoeting. Door een band op te bouwen met de jongeren willen we hen leren kennen, naast hen staan en iets van God laten zien.

Jongeren kunnen binnen komen om lekker te hangen en te chillen. In de grote zaal zetten wij dingen klaar zoals de playstation, een voetbaltafel en bordspellen. Soms gaan we een avond met elkaar weg. We bespreken met elkaar onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Tegelijkertijd willen we daarin ook vertellen wie God wil zijn in hun leven.

Aan het einde van het seizoen gaan we op kamp met de jongeren. Er een paar dagen uit, met aandacht voor plezier maar vooral voor elkaar.

We hopen dat door alles heen, de Kick Off een mooi startpunt mag zijn voor hun verdere leven.

The Break

Om de week hebben wij een jongerenactiviteit gericht op koken en eten: The Break. Deze activiteit vindt plaats tussen het jeugdhonk en de KickOff in. Jongeren mogen zich opgeven om te koken, en als dat daadwerkelijk gebeurd is eten wij in de huiskamer aan tafel. Doormiddel van deze activiteit leren jongeren koken en dat gezond eten ook lekker is. Omdat wij met de jongeren aan tafel eten, geven wij ook iets mee van gezelligheid en het samenzijn rondom de maaltijd.

Youth Alpha is “kennismaking”  met het Christelijk geloof; bestaat Jezus wel en wie is Hij dan? Wat is bidden? En de Bijbel? 

Eens in de twee weken gaan we gezellig samen eten en hebben de gelegenheid om elkaar te leren kennen en vriendschap te sluiten. Daarna is er een inleiding op een bepaald thema, waarna er in kleine groepen doorgepraat gaat worden over de vragen die er leven. Voor meer informatie over Youth Alpha kunt u kijken opwww.youthalpha.nl 

Als activiteit van Kick Off organiseren we één keer per jaar een talentenjacht voor middelbare scholieren. Van daaruit zijn we bezig om een nieuw project op te zetten; Talenthouse. Door middel van Talenthouse willen we jongenen coachen om op te groeien tot sociaal, emotioneel en geestelijk stabiele volwassenen.

We willen ze helpen hun talenten te ontwikkelen. Dit kan zijn op het gebied van zang, dans, drama, muziek en het mixen van muziek. Hiervoor zullen we semi-professionals inschakelen.

Lees hieronder bij het volgende kopje meer over Talent Award en Talent House

Sommige jongeren lukt het niet (meer) om, door wat voor omstandigheden dan ook, verder te leren of een baan te vinden / houden. Ze dreigen weg te zakken in een sociaal isolement en minder aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt.

Stichting Cornerstone wil deze jongeren (vanaf 16 jaar) reactiveren en resocialiseren op een heel laagdrempelige wijze zodat ze hun plek weer kunnen innemen in de maatschappij en weer aan de studie of het werk kunnen gaan.

We willen samen met een groepje jongeren en volwassenen aan de slag gaan om eenvoudige meubels te maken van steigerhout. Al werkend willen we samen met hen optrekken. Op die manier worden ze weer actief, krijgen ze een dagritme en meer sociale vaardigheden. Door de werkervaring worden ze aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.

Sommige kinderen hebben thuis niet de mogelijkheid om rustig hun huiswerk te kunnen maken of ze hebben niet de beschikking over een computer. Anderen hebben weer extra hulp nodig om dingen te leren of extra Nederlandse les te krijgen, wat hun ouders ze niet kunnen geven. Daarom bieden we elke dinsdagmiddag kinderen en jongeren de gelegenheid om hun huiswerk te komen maken.

Regelmatig komen we in aanraking met jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben in een bepaald facet van hun leven. Dit kan zijn van; hoe ga ik met geld om, met mijn ouders, kinderen, vrienden enz. Maar ook met meer complexere problematiek.

Als medewerkers van Cornerstone willen we naast deze mensen staan, ze coachen en begeleiden zodat ze weer meer zicht krijgen op de de juiste weg voor hun leven.

Talenthouse

"Talenthouse is echt super vet.."

– Een jongere

Toekomstperspectief
In Zutphen zijn er de nodige jongeren die in armoede leven. Deze jongeren kunnen vaak hun eigen toekomst niet goed vormgeven omdat zij geen toekomstperspectief hebben. De personen in hun omgeving zijn meestal sociaal en geestelijk niet sterk genoeg om hen aan te sturen in het opgroeien tot een verantwoordelijke en evenwichtige volwassene met visie voor de toekomst. De kans is groot dat u contact hebt met jongeren waarop dit geschetste plaatje van toepassing lijkt te zijn.

Talent Award
Als activiteit van Talenthouse en Kick off organiseren we één keer per jaar een talentenjacht voor middelbare scholieren. Bekijk www.talenthouse.nu eens.

Talenthouse
Stichting Cornerstone ziet de noodzaak om deze jongeren weer positief over zichzelf te laten denken en hen te motiveren hun toekomst in de hand te nemen (op de terreinen waarin dat kan). Om hierin actief betrokken te zijn en verschil te maken, heeft zij een programma ontwikkeld voor jongeren uit Zutphen en de (directe) omgeving. Dit programma, Talenthouse, is gericht op het versterken van jongeren als persoon, hen een duwtje in de juiste richting te geven en het faciliteren van activiteiten en lessen om te groeien in zang, muziek, dans, toneel, beeldende kunst en dj. 

Coaching
Bij Talenthouse worden jongeren gekoppeld aan een betrokken coach die hen lessen aanbiedt in het gekozen kunstvak. Wij willen de jongeren coachen om te zien waar zij goed in zijn en hen hierin ondersteunen. Tegelijkertijd willen wij voor hen dat ‘onmisbare’ zijn: een luisterend oor, iemand die betrouwbaar is en geïnteresseerd, met hen optrekt en daardoor de jongeren in hun leven kan ‘volgen’. De coach is tegelijkertijd dus ook een soort ‘mentor’. Op deze manier is de ingang naar ondersteuning en het openstellen van jezelf wat makkelijker, omdat de relatie als laagdrempelig aanvoelt. De coaches zijn hierdoor in de gelegenheid de jongeren op tijd bij te sturen. Op deze manier willen wij bijdragen aan persoonlijkheidsontwikkeling tot een evenwichtige volwassene die weet waar hij/zij goed in is en gemotiveerd is om zelf actief aan zijn of haar eigen toekomst te werken. 

Het hele programma Talenthouse wordt gratis aangeboden! Voor de jongeren zelf hebben wij flyers gemaakt. Mocht u jongeren tegenkomen die baat zouden hebben bij het volgen van Talenthouse, kunt u hen een exemplaar meegeven.

Volwassenen

Het Lighthouse is een plek van de wijk waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er staat een bakje koffie klaar en er is gezelligheid, warme aandacht en betrokkenheid. Daarnaast proberen we waar mogelijk mensen te helpen met een luisterend oor en het invullen van formulieren.

Verder hebben we een meubelwerkplaats, kinderkledingbank en bieden we zorg na echtscheiding.

Kinderkledingbank

De laatste jaren merk je steeds meer dat ook in Nederland de armoede toeneemt. In 2010 maakte 12% van de inwoners van Nederland deel uit van een huishouden dat aangaf moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen van het besteedbare inkomen. (Bron CBS, Webmagazine, dinsdag 17 januari 2012). Er zijn steeds meer mensen die (tijdelijk) niet meer de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te zorgen. Daarom ontstaan in Nederland steeds meer voedsel- en kledingbanken.

Dit bovenstaande is de reden waarom we als Stichting Cornerstone zijn gestart met een kinderkledingbank. Zo kunnen we goede kleding verstrekken aan mensen die het hard nodig hebben en het niet kunnen betalen. Iedere vrijdagmorgen staat de kinderkledingbank open. Je bent niet alleen welkom voor de kleren, je kunt ook even binnenvallen voor een kopje koffie of een goed gesprek. We hopen dat u de weg naar het Lighthouse zult vinden!

We werken samen met scholen, Stichting Leergeld Zutphen, de Zutphense Speelgoedbank, Voedselbank en de Zutphense Uitdaging, zodat we voor allerlei situaties hulp op maat kunnen bieden.

Koffieuurtje
Even binnenlopen

Elke dinsdag en donderdag is er van 10 tot 12 uur gelegenheid om langs te komen voor een kop koffie of thee. Er is dan gelegenheid tot gezelligheid of een goed gesprek met een van de aanwezige teamleden.

hij wil graag een klankbord zijn en indien gewenst een spiegel voorhouden en/of persoonlijk voor je bidden.

Twee keer in de maand organiseert Cornerstone een Creatief Café voor vrouwen. Na de gezellige opening met koffie en thee gaan we met vrouwen uit diverse culturen creatief aan de slag. Aan de hand van de creatieve activiteit praten we door over dingen uit ons dagelijks leven. We delen met elkaar hoe we in het leven staan.

Coaching en begeleiding

Regelmatig komen we in aanraking met jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben in een bepaald facet van hun leven. DIt kan zijn van; hoe ga ik met geld om, met mijn ouders, kinderen, vrienden enz. Maar ook met meer complexere problematiek.

Als medewerkers van Cornerstone willen we naast deze mensen staan, ze coachen en begeleiden zodat ze weer meer zicht krijgen op de de juiste weg voor hun leven.

Bijbelstudie

Elke donderdagmorgen houden we in het Lighthouse onder het genot van een bakkie koffie, bijbelstudie in een missionair kader. Diverse mensen die we ontmoeten willen graag meer leren over Jezus. Met elkaar lezen we uit de bijbel en denken we daarover na, over wat God te zeggen heeft voor ons leven. Verder zingen en bidden we ook nog met elkaar.

Vriendenkerk

Cornerstone is steeds meer uitgegroeid tot een levendige en dynamische community, een gemeenschap van zoekers en volgelingen van Jezus. We willen dat veel mensen de Weg naar Jezus vinden om vanuit Hem te leren leven. We zijn een gemeenschap waar mensen uit verschillende bevolkingsgroepen welkom zijn en die vrede brengt voor de breedte van de stad, waarbij er een verbinding is tussen verschillende culturen, in etnisch opzicht maar ook van verschillende lagen van de bevolking. 

We baseren dit geloof op het karakter van een genadige God, die van mensen houdt.

Sinds oktober 2015 bestaat de Vriendenkerk. Wij zijn een groep mensen die zondags bij elkaar komen. Bij ons staat vriendschap centraal; vriendschap met elkaar, maar ook met God.

We eten met elkaar, maken muziek, zingen, denken met elkaar na over het leven en wat God en Jezus daar over te zeggen heeft.

We willen geen kerk zijn voor alleen mensen die christen zijn. We willen kerk zijn voor en met mensen die de juiste weg zoeken in het leven en samen het leven willen delen en vieren. Je hoeft dus niet te geloven om te komen. Je hoeft niet mee te bidden of te zingen. Voel je gewoon thuis met vrienden, eet, lach, klets, huil, enz.

Voorlopig komen we alleen de laatste zondag van de maand bij elkaar.

Voor de kinderen is er een speciaal kinderprogramma.

Re-integratie

"Deze plek is een toevoeging aan mijn leven"

– Deelnemer van het re-integratieproject

Bij Cornerstone bieden we verschillende re-integratietrajecten aan. Na de dagopening gaan we aan de slag. Dit kan op verschillende gebieden zijn; meubelwerkplaats, administratie, schoonmaak of in onze viskraam.

We kunnen in een veilige omgeving mensen helpen om weer een dagritme te creëren, samen te werken met collega’s en (verdere) vaardigheden te leren om zo weer in het normale arbeidsproces te kunnen functioneren.

Viskraam
Sinds april 2015 hebben we de mogelijkheid om bij Cornerstone een re-integratietraject te doorlopen.

 

 

 

Meubelwerkplaats
Sommige jongeren lukt het niet (meer) om, door wat voor omstandigheden dan ook, verder te leren of een baan te vinden / houden. Ze dreigen weg te zakken in een sociaal isolement en minder aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt.

Stichting Cornerstone wil deze jongeren (vanaf 16 jaar) reactiveren en resocialiseren op een heel laagdrempelige wijze zodat ze hun plek weer kunnen innemen in de maatschappij en weer aan de studie of het werk kunnen gaan.

We willen samen met een groepje jongeren en volwassenen aan de slag gaan om eenvoudige meubels te maken van steigerhout. Al werkend willen we samen met hen optrekken. Op die manier worden ze weer actief, krijgen ze een dagritme en meer sociale vaardigheden. Door de werkervaring worden ze aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.

Administratie en verkoop
Cornerstone biedt de mogelijkheid aan om een re-integratietraject te doen op het gebied van administratie. Voor de meubelwerkplaats, de viskraam en stichting Cornerstone en Stichting Lighthouse moet de administratie bij gehouden worden.

De meubels die in de meubelwerplaats gemaakt worden, worden verkocht via internet. Dit kan allemaal gedaan worden via ons re-integratietraject.